Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
SPUR-logga

Extern granskning ger toppbetyg

På VO Kvinnor-Barn har två erfarna verksamhetschefer inom obstetrik och gynekologi genomfört en extern granskning av ST-utbildningen. Resultaten visar toppbetyg i 6 av 8 granskade områden.

Det är Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i vården, som har granskat läkarnas specialiseringstjänstgöring på enheten för obstetrik och gynekologi enligt modellen SPUR. Modellen bygger på att läkarprofessionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning för att hjälpa vårdgivaren hitta förbättringsmöjligheter i utbildningen.

- Enligt rapporten har vi ett bra utbildningsklimat, en god stämning och en allsidig utbildning, säger Henrik Overödder, verksamhetschef på VO Kvinnor-Barn. Vi är glada för resultatet men tar också till oss att det också finns områden att förbättra. Bland annat ska vi ha en tydligare utbildningsplan och bättre uppföljning av denna följs. Alla våra specialister har genomgått handledarutbildning och de är mycket måna om att ge ett gott stöd till ST-läkarna i den kliniska vardagen.

Verksamheten är bred och allsidig och ger ST-läkarna en bredd och volym inom allmän gynekologi och obstetrik, med cirka 2 300 förlossningar per år. Sidoutbildning erbjuds frikostigt, i de fall kliniken saknar egen verksamhet, som t ex inom reproduktionsmedicin, tumör-kirurgi och högriskobstetrik. Det finns också styrdokument för hur utbildningen ska bedrivas och utvärderas.

- Vi har redan många sökande till vår ST-utbildning och med den här rapporten tror vi att söktrycket kommer att öka ytterligare. Med en attraktiv ST-utbildning får vi möjlighet att rekrytera de bästa och de ST-läkare som vi idag har på vår klinik är verkligen synnerligen kompetenta och värdefulla för oss, avslutar Henrik.

Läs SPUR-rapporten här (pdf).