Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Snabbspårsal operation Södertälje sjukhus

Ett nytt arbetssätt kortar operationsköer

För att möta de växande köerna till operation har operationsavdelningen på Södertälje sjukhus tagit fram ett nytt arbetssätt som kallas för snabbspårsal.

Snabbspårsal kompletterar operationsavdelningens traditionella arbetssätt. Det nya arbetssättet innebär att patienter som ska göra samma typ av operation bokas in på samma dag och har ett specialanpassat operationsteam som tar hand om dem i en särskild operationssal.

På det här sättet blir processen mer effektiv och bytestiderna mellan operationerna blir kortare. Därför kan fler operationer utföras på samma tid.

Operationskapaciteten i snabbspårsalarna är 30-60 procent högre än i en vanlig operationssal. Operationerna utförs med högsta kvalitet. Samtidigt som operationskapaciteten har ökat befinner sig operationsavdelningen på Södertälje sjukhus på en delad förstaplats i det svenska kvalitetsregistret för 2023.


– Trots en ökad kapacitet och fler operationer så har vi lyft oss ännu mer i kvalitetsregistret SPOR som jämför operationsavdelningarna i Sverige och hamnat på delad första plats under 2023, vilket vi är mycket stolta över. Våra medarbetare tycker att det är kul att jobba mer effektivt och kunna hjälpa fler patienter, säger Lona Layous, biträdande verksamhetschef, sektionschef för operation och överläkare i anestesi.


Under en dag i en snabbspårsal kan vi operera:

  • 5 ledproteser istället för 3
  • 6 ljumskbråck istället för 3-4
  • 12 analingrepp istället för 5


En liten operationssal har också skapats på vårt dagkirurgiska centrum, DKC. Med start i oktober 2023 har vi utfört cirka 80 operationer där.

– Som ett resultat av ett hårt arbete under 2023 har vi fått minskade köer, nöjda patienter och en delad förstaplats i Sverige för kvalitet. Vi är glada och stolta över våra resultat och kommer att fortsätta utvecklas. På vår avdelning gör varje medarbetare skillnad och alla idéer är välkomna. Vi vågar tänka och prova nytt och har otrolig duktiga och nyfikna medarbetare, berättar Lona Layous.

Snabbspårsal DKC

En mindre operationssal på dagkirurgiskt centrum. På bilden, från vänster: Rickard, Lona, Camilla, Ida-Linnéa, Maja, Semih och Haydar.

På bilden högst upp, från vänster: Lona, Roland, Kristina, Sven, Petra, Maj, Janne och Ferenc i operationssalen mellan två operationer.