Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
BB Södertälje startar pilotprojekt för cirkulära förklädenför

Pilotprojekt för cirkulära plastförkläden

BB Södertälje ska prova att använda cirkulära plastförkläden under ett års tid. Det ska minska avdelningens koldioxidutsläpp för skyddsförkläden med två tredjedelar.

- På Södertälje använder vi cirka 75 000 plastförkläden per år. Nu ska vi börja med cirkulära förkläden och räknar med att det ska minska våra koldioxidutsläpp från plastförkläden med två tredjedelar, säger Elin Hedlund, chefbarnmorska på BB Förlossningen Södertälje.

BB Södertälje kommer att vara pilotavdelning på Södertälje sjukhus för cirkulära plastförkläden under ett års tid. De cirkulära förklädena är i en annan färg än de förkläden som annars används. Efter användning sorteras de i särskilda påsar.

Buntar med förkläden komprimeras på sjukhuset innan de fraktas till en uppsamlingsplats i Sverige. Där smälts de ner till pellets som det tillverkas nya förkläden av. Varje förkläde beräknas kunna cirkuleras 6 till 7 gånger. De mest nedsmutsade förklädena kastas. 

 - En faktor som gör att vi verkligen tror på det här projektet är att vi har en personalgrupp som är mycket engagerad i miljöfrågor och intresserad av att kunna minska vår miljöpåverkan, säger Elin Hedlund. 

Elin Hedlund, chefbarnmorska, Ingela Jacobson, undersköterska och Virpi Nordmark, undersköterska, är de som representerar avdelningen i projektet. Projektgruppen består också av hållbarhetsstrateg och representanter från verksamhetsledning och försörjning.

Pilotprojektet startar den 29 maj.

BB Södertälje startar pilotprojekt för cirkulära plastförkläden

Elin Hedlund, chefbarnmorska och Ingela Jacobson, undersköterska på BB Förlossningen Södertälje.