Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Barnmorska tar ultraljud på gravid kvinna

Barnmorskor med ultrakompetens

Ultraljudsbarnmorskorna på Södertälje sjukhus kan nu presentera mycket positiva siffror för 2018. Under det året hittades alla svåra missbildningar som kan ses på ett rutinultraljud, en mycket viktig del i att kunna erbjuda vård av högsta kvalitet.

1-2 procent av alla nyfödda har en allvarlig missbildning. Det rutinultraljud som nästan alla gravida genomgår kring graviditetsvecka 18 syftar bland annat till att upptäcka dessa allvarliga missbildningar redan innan förlossningen. Att känna till en fostermissbildning redan innan födseln kan förbättra barnets prognos och bidra till att de blivande föräldrarna är välinformerade om tillståndet redan före förlossningen. Det bidrar också till att barnet i förekommande fall kan förlösas på rätt förlossningsenhet. Sabina Lagerström, biträdande chefbarnmorska, berättar:

- Det kan till exempel handla om att vi hittar en svår tarmmissbildning på ett barn som kommer att behöva akut omhändertagande direkt efter födseln. Vi kan då planera för födsel på NKS i Solna där den avancerade barnkirurgiska vården finns och därmed förbättra chanserna att barnet överlever.

Föräldrarna ges också möjlighet att kunna förbereda sig på att barnet har en avvikelse som kan behöva åtgärd efter födseln utan att vara livshotande, till exempel klumpfot. I vissa fall kan det även ge förutsättningar för ett välgrundat ställningstagande till att avbryta graviditeten.

- Siffrorna från 2018 är väl värda att uppmärksammas, avslutar Sabina. Det är fantastiska och, vad vi vet, unika siffror för Region Stockholm. Hur statistiken för 2019 ser ut får vi veta tidigast om ett halvår.