Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Barnläkare på Södertälje sjukhus

Barnläkare: Skydda ditt spädbarn mot kikhosta

”Skydda ditt spädbarn mot kikhosta genom att inte låta barn under 6 månader träffa personer med snuva och hosta. Vaccinera barnet enligt vaccinationsprogrammet på BVC. Du som är gravid bör vaccinera dig från vecka 16.”

Kikhosta ökar kraftigt i Stockholmsregionen. Barnläkare på Södertälje sjukhus vill uppmärksamma råden om kikhosta från Smittskydd Stockholm. 

Kikhosta utgör en stor hälsorisk för spädbarn, särskilt de allra yngsta och de som inte hunnit få sin första dos vaccin. Barn som är yngre än 3 månader behöver ofta sjukhusvård om de får kikhosta. 

– Skydda ditt spädbarn mot kikhosta genom att inte låta barn under 6 månader träffa personer med snuva och hosta. Vaccinera barnet enligt vaccinationsprogrammet på BVC. Du som är gravid bör vaccinera dig från vecka 16, säger Jonas Teng och Amerah Samrji, barnläkare på Södertälje sjukhus.

Råd från Smittskydd Stockholm:

• Barn under 6 månader bör undvika personer med snuva och hosta.

• Spädbarn ska vaccineras i tid. Vaccin mot kikhosta erbjuds som del av barnvaccinationsprogrammet på BVC. Första vaccindosen där skydd mot kikhosta ingår kan barn få redan från 2,5 månads ålder.

• Gravida bör vaccinera sig från graviditetsvecka 16. Vaccinet erbjuds kostnadsfritt i Region Stockholm. Vaccinationer för dig som är gravid – 1177 Vaccinationer för dig som är gravid - 1177

• Spädbarn och gravida i tredje/sista trimestern som får sjukdom med snuva och hosta rekommenderas söka på vårdcentral för tidig diagnostik. Samma gäller dem de bor tillsammans med. 

Barnläkare: Skydda ditt spädbarn mot kikhosta. (YouTube)
Informationsfilm på svenska och arabiska med Jonas och Amerah.

Här kan du läsa mer:

Viktigt att de yngsta barnen skyddas mot kikhosta (Folkhälsomyndigheten) 

Kikhosta ökar i Stockholm (Region Stockholm)

Vaccinationer för dig som är gravid (1177)