Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Anna Ekblom Gerber

Anna Gerber Ekblom blir ny vd för Södertälje sjukhus

Styrelsen för Södertälje sjukhus utsåg tidigare i höstas Anna Gerber Ekblom som ny verkställande direktör. Den 1 december tillträdde hon sin nya tjänst. 

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare utveckla Södertälje sjukhus. Södertälje sjukhus är en liten men i många fall, avgörande spelare i regionens vårdverksamhet och bidrar med god och säker vård, betydelsefull forskning och viktig utbildning, säger Anna Gerber Ekblom.

Anna Gerber Ekblom har sedan 2016 arbetat som verksamhetsområdeschef för bland annat handkirurgi, onkologi, infektion, ögon och urologi vid Södersjukhuset och som chef och ledare sedan 2012. Anna har även haft samordnande operativt ansvar för produktionsplanering och avtal vid Södersjukhuset.

Anna Gerber Ekblom är sedan 1993 legitimerad läkare och specialist i handkirurgi och har kliniskt främst arbetat med rekonstruktiv barnhandkirurgi. Hon är även medicine doktor med en gedigen bakgrund inom forskning vid Karolinska Institutet.

- Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda verksamheten vid Södertälje sjukhus, säger Anna Gerber Ekblom. Det är ett komplett akutsjukhus med stort engagemang och goda förutsättningar för samverkan med andra vårdgivare och lokalsamhället. Jag ser fram emot att tillsammans med ledning och alla duktiga medarbetare på Södertälje sjukhus fortsätta att utveckla vår verksamhet som en viktig del av regionens sjukvård.

– Anna Gerber Ekblom kommer att stärka inte bara Södertälje sjukhus i utvecklingen av både vården och forskningen på sjukhuset utan även arbetet som ligger framför hälso- och sjukvården inom hela Region Stockholm de kommande åren. Anna har de egenskaper som krävs för att skapa bra samverkan med övriga delar i vården och vårdgrannar för att ge våra patienter bästa möjliga vård, säger Mikael Ohrling direktör för all egenägd vård i Region Stockholm.