Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
AI kan hjälpa oss att moverka fall på vårdavdelningar, Södertälje sjukhus

AI kan hjälpa oss att minska antalet fall

Södertälje sjukhus provar flera övervakningssystem baserade på Artificiell Intelligens för att minska antalet fall bland patienter på våra vårdavdelningar. Fall under vårdtiden kan leda till ett stort lidande och förlängda vårdtider.

Håkan Bertnor jobbar som undersköterska på avdelning 8, han är positiv till den nya tekniken och ser det som en värdefull hjälp.

– Det här är framtiden. Fallen har minskat och vi har en ökad övervakning av patienterna, säger Håkan.

Rörelsesensorer finns placerade i patientrummens tak och kan skicka ut larm när upptäcker att en patient riskerar att falla. Genom avdelningens smarttelefon kan Håkan ställa in vilken nivå av rörelseövervakning en patient behöver. Avdelning 8 är en internmedicinsk avdelning där bland annat strokepatienter vårdas.

– Det kan vara oroliga patienter som tror att de kan gå och stå fast ena sidan kanske inte fungerar som den gjorde före stroken, då är larmet en trygghet både för patienterna och för oss i personalen, säger Håkan.

Det finns flera olika lägen på rörelseövervakningen. I alla lägen larmar tjänsten om en patient faller till golvet. Därefter kan man välja om man vill att det ska larma så fort en person sätter sig upp i sängen eller först när personen försöker ställa sig upp.

– Det är just dessa fallförebyggande funktioner som gör systemen intressanta eftersom de skapar tid för vårdpersonalen att hinna in till en patient för att förhindra ett fall, säger Peter Rodmalm som är innovationsledare på Södertälje sjukhus.

– Just nu har vi det här på test i 12 patientrum. Vi ska testa i drygt två månader och det är två veckor kvar nu, säger Håkan.

– Testet har gått bra, vi har provat olika system och har lärt oss mycket om vad som krävs i form av nya arbetssätt och rutiner. De här systemen har potential att bidra till att minska antalet fall på sjukhuset. Systemen förhindrar inte några fall i sig själva, det krävs nya arbetssätt och att larm från systemen prioriteras högt för att fall ska undvikas, säger Peter.

Peter fortsätter:

– Samtidigt som testet pågår ser vi över kostnader och nyttor för att sedan ta ett beslut om sjukhuset ska upphandla ett AI-baserat system för att minska antalet fall.

– Det här är ett fantastiskt engagemang som kan skapa en förbättrad patientsäkerhet på våra vårdavdelningar. En stor eloge till alla som har bidragit till att göra det möjligt, säger Lena Kruse, verksamhetschef för verksamhetsområde vård där alla sjukhusets vårdavdelningar ingår.