Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Katarina

Träffa Katarina - sjuksköterska på Medicin-Geriatrik

På Medicin- och geriatrikmottagningen - en liten enhet med många specialiteter - jobbar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Katarina är en av sjuksköterskorna på mottagningen som efter många yrkesår på Karolinska Huddinge började på Södertälje sjukhus år 2011.

Mottagningen är en medicinsk specialistmottagning med planerad verksamhet inom områdena endokrinologi/diabetes, gastroenterologi/mag- och tarmsjukdomar, lever, kardiologi/hjärtsjukdomar, koagulation, lungmedicin, minnesutredning, njurmedicin och osteoporos.  

Varför sökte du jobb på Södertälje sjukhus?
– Jag ville ha närmare till jobbet och jag ville jobba på ett mindre sjukhus där jag kände att jag inte bara var en i mängden. Tjänsten innebar också en utmaning i att utveckla dåvarande waranmottagningen, vilket lockade mig.

Vad gör ditt jobb så roligt?
– Kontakten med patienterna och mina arbetskamrater! Det som stimulerar mig är att ingen dag är den andra lik och att jag känner mig som en viktig pusselbit, att jag behövs. Det är varierande arbetsuppgifter med eget ansvar. Vi är ett glatt gäng som har ett gott samarbete över gränserna och yrkeskategorierna.  

Hur ser din arbetsdag ut?
– Några dagar i veckan jobbar jag på Antikoagulantiamottagningen. Det innebär patientinformation om läkemedel, planering av elkonvertering, provtagning, waranordination, provsvar om doseringar och samarbete med dagbakjouren. Jag jobbar också på ”Navet”, som vår sköterskemottagning kallas. Där jobbar vi med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som att sätta dropp, tappa blod, provtagning, blodtransfusioner, telefonrådgivning, vi assisterar läkare, gör olika undersökningar, remisshantering samt administrativa arbetsuppgifter.

Vilka är fördelarna, tycker du, med att jobba på Södertälje sjukhus?
– Det är roligt att jobba i nya lokaler som är anpassade för patienterna med bra ljus, ljudisolerade rum och bra ventilation. Lokalerna är välkomnande och ger ett varmt intryck. Vi har korta beslutsvägar och är en väldigt bra arbetsgrupp som tar del av varandras erfarenheter och stöttar varandra och hjälps åt. Jag får möjlighet att delta på utbildningsdagar så att jag håller mig uppdaterad inom mitt huvudansvarsområde Antikoagulantia.

Är det något som du skulle önska var bättre på Södertälje sjukhus?
– Jag hade önskat mer utrymme för en fullt fungerande mottagning.

Var ser du dig själv om fem år?
– Jag trivs väldigt bra på Södertälje sjukhus! Jag har mina funderingar att vidareutbilda mig inom barnsjukvård men inte i dagsläget. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, det är ett fint yrke att vara stolt över, avslutar Katarina, och tillägger att hon vill vara kvar på sjukhuset efter en eventuell utbildning.