Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Organisation

Södertälje Sjukhus AB är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm.

Sjukhusets ledningsgrupp

Sjukhusledningen består av vd, chefläkare, chefsjuksköterska, verksamhetschefer för vårdverksamheter och chefer för sjukhusets administrativa enheter.

Verkställande direktör
Anna Gerber Ekblom

Chefläkare
Charlotta Sävblom
Annica Ahl

Chefsjuksköterska
Lena Swedberg

Verksamhetschefer för vårdverksamheter
Akut: Jonas Westman
Anestesi: Håkan Kalzén
Geriatrik-Internmedicin: Anders Ahlgren
Kirurgi-Ortopedi-Urologi: Åsa Elfving
Kvinnor-Barn: Åsa Wijkström
Paramedicin: Anna Wik Bringby
Röntgen: Camilla Vesterinen Artell
Vård: Lena Kruse
Vårdnära administration och service: Lena Kumlin 

Chefer för administrativa enheter
HR-direktör: Inger Nerell
Ekonomidirektör: Mikaela Dahlberg
Utvecklingsdirektör: Charlotta Sävblom
Kommunikationschef: Malin Pettersson
Chef för FoUUi: Pamela Mazzocato
(FoUUi står för Forskning och Utveckling, Utbildning, innovation)
Vd-assistent och kanslichef: Jenny Linden
Strategisk verksamhetsutvecklare: Cecilia Törnblom
(adjungerad medlem i ledningsgruppen)

Styrelse

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren, Region Stockholm. Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter, sjukhusrepresentanter och arbetstagarrepresentanter.

Ordförande
Peter Graf

Ledamöter
Christina Rapp Lundahl
Veronika Sundström
Tomas Werngren

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
Paul Lundgren, Läkarförbundet
Stelke Helin, Vårdförbundet
Erika Igelström, Kommunal

Adjungerade sjukhusrepresentanter i styrelsen
Anna Gerber Ekblom, verkställande direktör
Mikaela Dahlberg, ekonomidirektör
Jenny Linden, sekreterare