Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Organisation

Södertälje Sjukhus AB är ett aktiebolag som ägs av Region Stockholm.

Sjukhusets ledningsgrupp

Sjukhusledningen består av vd, chefläkare, verksamhetschefer och chefer för de administrativa enheterna.

Anna Gerber Ekblom, verkställande direktör
Anders Ahlgren, verksamhetschef VO Internmedicin och tf. verksamhetschef för VO Geriatrik
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi
Håkan Kalzén, verksamhetschef VO Anestesi
Lena Kruse, verksamhetschef VO Vård
Jonas Westman, verksamhetschef VO Akut
Camilla Vesterinen Artell, verksamhetschef VO Röntgen
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service
Åsa Wijkström, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn

Charlotta Sävblom, chefläkare
Annica Ahl, chefläkare
Lena Swedberg, chefsjuksköterska

Inger Nerell, HR-direktör
Mikaela Dahlberg, ekonomidirektör
Malin Pettersson, kommunikationschef
Pamela Mazzocato, chef för FoUUi (Forskning och utveckling, utbildning, innovation)
Jenny Linden, vd-assistent och kanslichef

Styrelse

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren, Region Stockholm. Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter, sjukhusrepresentanter och arbetstagarrepresentanter.

Göran Stiernstedt, ordförande
Christina Rapp Lundahl, ledamot
Veronica Sundström, ledamot
Peter Graf, ledamot 

Sjukhusrepresentanter i styrelsen
Anna Gerber Ekblom, verkställande direktör
Mikaela Dahlberg, ekonomidirektör
Jenny Linden, sekreterare

Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet
Stelke Helin, ordinarie Vårdförbundet
Erika Igelström, ordinarie Kommunal