Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Susann Daoud, kirurg Södertälje sjukhus

Träffa vår kirurg Susann

Susann Daoud är specialist i kirurgi på Södertälje sjukhus. Här berättar hon om sin arbetsplats.

Hur är det att jobba som kirurg på Södertälje sjukhus?

– Vi har en fantastisk stämning på jobbet, alla är trevliga. Så är det över lag på hela sjukhuset, man känner de flesta på de andra klinikerna också. Jag gillar att det inte är ett så stort sjukhus, då är det mycket lättare att ringa för att få konsultationer och liknande.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Roligast är att operera såklart men det är också kul att få möta nya människor. Jag lär mig något nytt varje dag. Jag vet aldrig i förväg hur dagen kommer att se ut, det är väldigt varierande. 

Susann berättar att hon opererar en till två dagar i veckan här på sjukhuset och att det är en del akuta operationer på jourtid.

Vilken typ av kirurgi utför vi här på Södertälje sjukhus?

– På Södertälje sjukhus är vi duktiga på bråckkirurgi, gallkirurgi och proktologi. Patienter kommer hit från andra regioner eftersom vi utför avancerad bråckkirurgi.

– Det är ett varierande arbete. Jag är veckovis ansvarig för avdelningen och för att ronda. Jag jobbar på mottagningen där jag träffar patienter för nybesök och gör bedömningar inför operation och återbesök. Jag utför gastroskopier på endoskopienheten och opererar. Ingen dag är den andra lik.

Susann berättar att de akuta operationerna har ökat sedan Södertälje sjukhus fick ett större upptagningsområde.

– De akuta operationerna är bland annat ileus (tarmvred), perforerade ulcus (brustet magsår), tarmischemi (cirkulationssvikt i tarmen), appar (blindtarmsoperationer), kolecystit (inflammation i gallblåsan) och inklämda bråck.

Att bli specialist – ökat ansvar över en natt

Susann blev specialist i kirurgi maj 2023.

– Det är ett ökat ansvar över en natt när man går från ST-läkare (läkare under specialisttjänstgöring) till färdig specialist, men det känns ändå tryggt på Södertälje sjukhus. Här känner vi varandra, det finns alltid någon att fråga här.

Under sin utbildning fick Susann vara på andra sjukhus (randa sig) för att lära sig sådant som vi inte har här på Södertälje sjukhus, som bröstkirurgi, kärlkirurgi, endokrinkirurgi, trauma, övre bukcancer och kolorektalcancer.


Tre journivåer
Susann berättar att vi har tre olika nivåer på jourläkare inom kirurgi.

1. Primärjour i kirurgi är på akuten och tar emot patienter under natten som söker med kirurgiska, ortopediska eller urologiska problem.

2. Mellanjour är en kontakt för primärjouren. Utför akuta operationer under jourtid.
Primärjouren ringer om de behöver hjälp eller om det ska opereras. Om mellanjour inte kan lösa så ringer den till bakjouren. Mellanjour är ett steg att gå från primär till bakjour. För att vara bakjour behöver man kunna göra större operationer själv.

3. Bakjour är en överläkare som har det övergripande ansvaret. Bakjouren befinner sig sällan på sjukhuset utan blir uppringd vid behov, antingen för att konsulteras eller för att åka hit och hjälpa till vid mycket svårt sjuka patienter och utföra akuta operationer.