Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Rutger Elinder, ortoped Södertälje sjukhus

Träffa vår ortoped Rutger

Följ med in bakom de stänga dörrarna till operationsavdelningen.

Rutger Elinder är ortoped specialiserad på fotkirurgi och frakturkirurgi.

– Det bästa med att jobba på ortopeden på Södertälje sjukhus är att vi är ett så bra gäng. Jag har aldrig haft en arbetsplats där jag har trivts så bra med mina kollegor som här. Jag tror att det är Södertäljes styrka, att det är en trevlig arbetsplats. Det är också bredden, att vi gör så många olika saker.

Hur är det att jobba som ortoped på Södertälje sjukhus?

Ortopeden på Södertälje sjukhus har till störst del elektiva (planerade) operationer, då kan det handla om att operera in proteser i höfter och knän. De akuta operationer som utförs är frakturer som behöver opereras.

Ortopederna opererar två dagar i veckan, resten av tiden jobbar de på avdelning med patienter som har eller ska opereras. Sjukhuset har också en mottagning dit patienter kommer med remiss från vårdcentral för att planera in en operation. Mottagningen är också till för återbesök och uppföljning av patienter som har opererats.

 – Vi ortopeder har en bra arbetssituation här. Vi är ett bra gäng på ett mindre sjukhus. Vi har också ett bra samarbete med anestesin, vi måste samarbeta för att allt ska funka smidigt och på det här sjukhuset jobbar vi med varandra istället för att konkurrera.

Operation

Rutger Elinder, ortoped på Södertälje sjukhus

Unikt samarbete med andra kirurger

Rutger berättar att ortopederna också har ett bra samarbete med de andra kirurgerna på sjukhuset.

 – Här har vi lunch och fika tillsammans med andra kirurger eftersom vi jobbar på samma klinik. Det har resulterat i ett unikt samarbete mellan kirurgerna. Vi är på samma operationsavdelning.

Intresset för ortopedi startade med ett vikariat som underläkare

Rutger berättar att intresset för ortopedi började med ett vikariat som underläkare på ortopeden i Nyköping.

–Efter vikariatet som underläkare fortsatte jag och gjorde min specialistutbildning inom ortopedi. En ortoped är en skelett- och muskelkirurg. Jag tror att man behöver en viss fallenhet och intresse för att jobba som ortoped och det visade sig att jag hade det.

Utlandstjänstgöring som ortoped

Rutger har jobbat på Södertälje sjukhus i tre år och har samtidigt varit borta på utlandsuppdrag en del av tiden. Han har varit på utlandstjänstgöring med försvarsmakten hos den svenska FN-styrkan i Mali. Uppdraget var att ta hand om skadad svensk personal eller FN-personal. Nästa år ska Rutger åka på utlandstjänstgöring med Läkare utan gränser.