Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Två sjuksköterskor, Södertälje sjukhus

Nyexprogrammet på Södertälje sjukhus

Som nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du gå Nyexprogrammet hos oss. Det är ett introduktionsprogram där syftet är att du ska få mer kunskap och verktyg inför din nya arbetsroll som sjuksköterska. Nyexprogrammet ges två gånger per år och är förlagt en gång per termin. I programmet ingår fem heldagar där både teoretiska och praktiska lärotillfällen erbjuds.  

Under de fem dagarna på Nyexpogrammet tas flera olika teman upp för att ge en så bra grund som möjligt för dig som ny sjuksköterska. Reflektion är en återkommande del där det ges utrymme att diskutera tankar och funderingar som dykt upp under den första tiden i sin nya roll. Tillsammans skapas en trygg grupp bland de nyutexaminerade sjuksköterskorna, varpå det blir ett naturligt och välkomnande sammanhang att ta upp frågor och tankar i.

Exempel på teman som tas upp:

  • S-HLR/dokumentation
  • Stroke
  • Sårvård
  • Infarter/Diabetes
  • Läkemedelskunskap/hantering
  • Dränagekunskap
  • Sepsisföreläsning
  • Stomi

– För oss som håller i programmet handlar det mycket om att bidra till stöd och trygghet. Genom att deltagarna känner sig sedda och får utökad kunskap har de möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Det blir bra diskussioner i gruppen och alla har något de varit med om och kan dela med sig av, berättar Lena Swedberg, kursansvarig på KTC.

– Programmet har varit otroligt givande, berättar Veide Lingås, sjuksköterska på Avdelning 10. Jag började här direkt efter skolan och lockades mycket av introduktionsprogrammet när jag sökte mig hit. Det tilltalade mig mycket att jag kan få det här första året på mig att få vara ny. Kombinerat med klimatet på avdelningen känner jag att jag fått ett väldigt fint välkomnande in i den här arbetsplatsen och det här yrket.

Simuleringsövningar - ett mycket uppskattat moment

Simulering av olika verklighetstrogna moment är en mycket uppskattad del då det är ett bra sätt att få lärdom av en så nära verklighet som möjligt. Två uppskattade simuleringsövningar är Omvårdnadsdokumentation och VR-utbildning i Hot och våld. I utbildningen om omvårdnadsdokumentation får sitta själv vid en dator med Lifecare där du får sätta ihop teori och praktik. I utbildningen om Hot och våld får du genom VR-utrustning träna på hotfulla situationer som kan uppstå i arbetet. 

Mentorskap

Efter du genomgått Nyexprogrammet får du en mentor på den enheten där du arbetar. Din mentor finns där för dig under din tid som ny och ni har även regelbundna träffar för att prata om din första tid i din nya yrkesroll. Mentorerna är även med vid sista dagen på Nyexprogrammet.

Magnet4Europe

Nyexprogrammet är en del av vårt arbete med Magnet4Europe (läs mer här) som är en studie där Södertälje sjukhus deltar, med syfte att stärka sjuksköterskans roll. Programmet utvecklas därför också regelbundet i takt med att vi kommer längre i vårt arbete med magnetfaktorer.

Frågor?

Vid frågor om Nyexprogrammet, kontakta HR på rekrytering.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se.