Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Forskning

Södertälje Sjukhus samverkar med Karolinska Institutet och flera andra lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUi.

På Södertälje Sjukhus stöttar vi medarbetaren till att medverka i forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns cirka 20 anställda på sjukhuset som är aktiva inom forskning. Många hör till Karolinska Institutet, men vissa av oss hör också till andra högskolor och universitet. För att stödja den kliniska forskningen har Södertälje sjukhus, STS, inrättat ett forskningscenter vid Biovation park i Södertälje (STS-Biovation).

Vi forskar om vanliga skador och sjukdomar, till exempel diabetes. Det pågår också ett antal studier inom reproduktiv hälsa, anestesi och intensivvård, förlossningsvård, och vårdens organisation och ledning.

Forskare på Södertälje sjukhus

Här under får du träffa några av våra kollegor som forskar samtidigt som de arbetar kliniskt på Södertälje sjukhus. 

Carl Granath

Carl Granath

Carl Granath forskar för en förbättrad behandling av bikuspid aortaklaff och aortaaneurysm nära hjärtat. Carl är ST-läkare i anestesi och intensivvård på Södertälje sjukhus

Alexander Oxblom

Alexander Oxblom

Alexander Oxblom forskar om effekterna av en ovanlig höftprotes gjord av enbart metall utan plast, som har visat sig ge patienterna förhöjda metallnivåer i kroppen. Alexander är specialistläkare i ortopedi på Södertälje sjukhus. Alexander är specialistläkare i ortopedi på Södertälje sjukhus.

Yvonne Freund

Yvonne Freund

Yvonne Freund forskar om biomarkörer som kan förutspå Alzheimers sjukdom. Hon är docent och lektor i klinisk neurovetenskap och specialistläkare i psykiatri och geriatrik. Yvonne är Karolinska Institutets ordförande i forskningsenheten på Södertälje sjukhus. 
 

Jonas Teng

Jonas Teng

Jonas Teng forskar om långtidseffekterna av gallstas hos extremt för tidigt födda barn. Jonas är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, överläkare och sektionschef på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus.

 

Giulia Ferrannini

Giulia Ferrannini

Giulia Ferrannini forskar om nedsatt glukostolerans och diabetes typ 2 hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Giulia är specialistläkare i internmedicin på Södertälje sjukhus.
 

Sven Bringman

Sven Bringman

Sven Bringman forskar om och utbildar inom bråckkirurgi. Sven är kirurg, överläkare och docent i kirurgi.

 

Ida-Linnéa Böregård

Ida-Linnéa Böregård

Ida-Linnéa Böregård forskar om hur luftkvaliteten i operationssalen kan påverka risken för en postoperativ sårinfektion hos patienter. Ida-Linnéa är operationssjuksköterska, verksamhetsutvecklare och doktorand.

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs av medarbetare på Södertälje sjukhus?

Kontakta vår forskningschef, Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato
@regionstockholm.se