Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Forskning

Södertälje Sjukhus samverkar med Karolinska Institutet och flera andra lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUi.

På Södertälje Sjukhus stöttar vi medarbetaren till att medverka i forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns cirka 20 anställda på sjukhuset som är aktiva inom forskning. Många hör till Karolinska Institutet, men vissa av oss hör också till andra högskolor och universitet. För att stödja den kliniska forskningen har Södertälje sjukhus, STS, inrättat ett forskningscenter vid Biovation park i Södertälje (STS-Biovation).

Vi forskar om vanliga skador och sjukdomar, till exempel diabetes. Det pågår också ett antal studier inom reproduktiv hälsa, anestesi och intensivvård, förlossningsvård, och vårdens organisation och ledning.

Kontakta oss om du vill veta mer om den forskning som bedrivs på Södertälje sjukhus
FoUUi-chef Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato@regionstockholm.se