Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Forskning

Södertälje Sjukhus samverkar med Karolinska Institutet och flera andra lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUi.

På Södertälje Sjukhus stöttar vi medarbetaren till att medverka i forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Det finns cirka 20 anställda på sjukhuset som är aktiva inom forskning. Många hör till Karolinska Institutet, men vissa av oss hör också till andra högskolor och universitet. För att stödja den kliniska forskningen har Södertälje sjukhus, STS, inrättat ett forskningscenter vid Biovation park i Södertälje (STS-Biovation).

Vi forskar om vanliga skador och sjukdomar, till exempel diabetes. Det pågår också ett antal studier inom reproduktiv hälsa, anestesi och intensivvård, förlossningsvård, och vårdens organisation och ledning.

Jonas Teng

Långtidseffekter av gallstas hos för tidigt födda barn

Påverkas hjärna och tillväxt på lång sikt av gallstas i nyföddhetsperioden hos för tidigt födda barn? Barnläkaren Jonas Teng kombinerar två intresseområden i sin forskning: nyfödda barn och leversjukdomar. 
Läs mer om Jonas Teng.

Giulia Ferrannini

Nedsatt glukostolerans och diabetes typ 2
vid hjärt- och kärlsjukdom

Risken för att återinsjukna i hjärt- och kärlsjukdom ökar vid nedsatt glukostolerans och diabetes typ 2. Kvinnor med diabetes har en sämre prognos efter en hjärtinfarkt än män. Nya glukossänkande läkemedel bör användas av patienter med diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.
Läs mer om Giulia Ferrannini.

 Sven Bringman

Sven Bringman är docent i kirurgi och en stolt handledare till yngre forskare

Sven Bringman är överläkare och docent i kirurgi. Han vill helst inte prata om sig själv och sin egen forskning utan om hur han hjälper yngre kollegor att forska.
Läs mer om Sven Bringman.

 Ida-Linnéa BöregårdIda-Linnéa forskar om luftkvalitet i operationssalen

Ida-Linnéa Böregård är operationssjuksköterska, verksamhetsutvecklare och doktorand. Hon har hittat ett smalt forskningsområde som hon tycker är superintressant, hur luftkvaliteten i operationssalen kan påverka risken för en postoperativ sårinfektion hos patienter.

Läs mer om Ida-Linnéa Böregård.

Vill du veta mer om forskningen som bedrivs av medarbetare på Södertälje sjukhus?

Kontakta vår forskningschef, Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato
@regionstockholm.se