Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Utbildning, för dig som är student

Här hittar du mer information för de olika studerandekategorierna inför din placering hos oss.