Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
FoUUi

Forskning och Utveckling, Utbildning, innovation

Studenter, AT-tjänstgöring och ST-tjänstgöring
Utbildning

Södertälje Sjukhus samverkar med Karolinska Institutet och flera andra lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUi.