Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
FoUUi

Forskning och Utveckling, Utbildning, innovation

Södertälje Sjukhus samverkan med Karolinska Institutet och flera andra lärosäten för att skapa grunden för framtidens hälso- och sjukvård genom forskning och utveckling, utbildning och innovation, FoUUi.