Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 247 80, knappval 2

Telefontider

Inringningstid vardagar
från kl. 06.00

Avbokning av tid kan lämnas dygnet runt till telefonsvarare

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Hus 19, plan 4A.
Anmäl dig först i huvudkassan.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan.

 Postadress

Gynekologmottagningen Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Väntetider

För närvarande har vi långa väntetider till vår mottagning vilket innebär att ett besök kan dröja. Vi beklagar den olägenhet detta kan innebära för dig.

 

Välkommen till Vulvamottagningen

Vulvamottagningen är en specialistmottagning för personer med långvarig smärta och/eller kramp i vulva/vagina (vestibulit/vaginism), smärta vid samlag (dyspareuni) och/eller ”gynfobi” (svårighet och eller rädsla att genomgå en gynekologisk undersökning). 

Du kan komma till oss för en rad olika tillstånd vilket gör det viktigt med individuell bedömning av vilken typ av hjälp vi ska och kan erbjuda. Vaginala besvär rör intima saker, både rent fysiskt, men också psykologiskt och sexologiskt. På vulvamottagningen finns kompetens i ett tvärprofessionellt behandlingsteam med alltifrån läkare till barnmorska/sexualrådgivare, fysioterapeut och kurator som ser till hela patienten.