Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Barnmorska i blå vårdkläder

Föd med en barnmorska du känner!

Min Barnmorska Södertälje är en ny verksamhet där ett barnmorsketeam vårdar dig genom graviditet, födsel och tiden efter med ditt nyfödda barn. Då du kommer lära känna alla barnmorskorna teamet hoppas vi öka din känsla av trygghet.

Min Barnmorska Södertälje finns på Södertälje centrums Barnmorskemottagning. Här kommer de sedvanliga graviditetskontrollerna ske. Vi kommer även att erbjuda Förlossningsförberedande gruppträffar samt individuella stödsamtal. Under graviditeten kommer du lära känna ditt barnmorsketeam. En av barnmorskorna är huvudansvarig för din vård. Om du behöver träffa en läkare kommer det att ske på Södertälje sjukhus Specialistmödravård.

När det är dags att föda ringer du till Min Barnmorska och en av de barnmorskor som du känner möter dig på BB Södertälje och är med när du föder. Efter att ni som nybliven familj lämnat sjukhuset kommer samma team av barnmorskor ansvara för vården den första veckan.

Barnmorskorna i teamet är anställda på BB Södertälje och har lång erfarenhet och utbildning i att ge stöd under hela vårdtiden. 

Så här anmäler du dig:

  • Remiss från Barnmorskemottagningen
  • Egen anmälan genom Alltid-Öppet. 

Vi riktar oss till dig som är utlandsfödd och inte är bekant med den svenska förlossningsvården eller känner rädsla inför förlossningen. Vi har stor vana vid att arbeta med tolk och har tystnadsplikt som vid alla kontakter med svensk sjukvård. Vården är kostnadsfri.

Verksamheten kommer att starta under september 2024.