Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Digital föreläsning för blivande föräldrar

På BB och Förlossningen erbjuds nu möjligheten att ta del av föreläsningsmaterial digitalt, både via filmer och presentationsmaterial.

Förberedelser

Med anledning av utbrottet av Covid-19 har vi ställt in våra amningsföreläsningar och förlossningsföreläsningar på plats tills vidare. Vi kommer att lägga ut information på vår hemsida samt på Facebook och Instagram när platsföreläsningarna startar igen.

Vi håller digitala föreläsningar via Teams; datum för föreläsningarna hittar du nedan och länk med inbjudan hittar du till höger på denna sida.

Förlossningsförberedande föreläsning:

23/9 kl 18-20 (engelska)

28/9 kl 18-20 (svenska)

14/10 kl 18-20 (arabiska, med tolk)

20/10 kl 18-20 (svenska)

28/10 kl 18-20 (engelska)

9/11 kl 18-20 (svenska)

25/11 kl 18-20 (svenska)

2/12 kl 18-20 (arabiska, med tolk)

15/12 kl 18-20 (svenska)

Amningsföreläsning (svenska):

21/10 kl 18-20

17/11 kl 18-20

 8/12 kl 18-20

Föreläsningarna är öppna för alla och ingen anmälan behövs!

Välkomna!