Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 242 14

Telefontider

Måndag–söndag 08.00–15.30

 • Rådgivning
 • Boka tid
 • Avboka ditt besök

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 19, plan 5. Ingång via huvudentrén.

Postadress

BB Södertälje
Återbesöksmottagning
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Du behöver ingen remiss.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt fram till åttonde dagen efter förlossningen då det kostar: 100 kr/besök till barnmorska och 400 kr/ besök till läkare.

Välkommen till återbesöksmottagningen BB Södertälje

Första kontakten med återbesöket sker digitalt. I samråd med dig och din nya familj planeras resten av vårdtiden. Det vanligaste är att man kommer på minst ett fysiskt återbesök.

Vid besöket erbjuds vid behov barnläkarundersökning, PKU-provtagning, gulsotsuppföljning, viktkontroll av barnet med mera. Barnmorskan erbjuder även amningsuppföljning, bristningsuppföljning och stöd i föräldraskapet.

Kontakta gärna din barnavårdscentral så snart som möjligt för fortsatt uppföljning.

Hörseltest kan du göra på våra drop-in-tider

Måndag - fredagar kl 08.00–12.00 samt 13.00–14.30
Telefon 08-123 242 14
Välkommen!
 • Inför besöket

  Kom i god tid till ditt besök, gärna 15min före bokad tid så att du hinner göra hörseltest. Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats.

  Sitt ned i väntrummet så kommer personalen och  hämtar dig.

  Skriv gärna ned dina frågor och funderingar.

 • Efter besöket

  Efter ditt besök ring gärna till den BVC som du har tänkt att gå till. Boka in en tid för fortsatt uppföljning av dig och ditt barn.