Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 242 83

Telefontider

Måndag–söndag 08.00–15.30

 • Rådgivning
 • Boka tid
 • Avboka ditt besök

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 19, plan 5. Ingång via huvudentrén.

Postadress

BB Södertälje
Återbesöksmottagning
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Du behöver ingen remiss.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt fram till åttonde dagen efter förlossningen då det kostar: 100 kr/besök till barnmorska och 350 kr/ besök till läkare.

Välkommen till eftervårdsmottagningen BB Södertälje på Södertälje sjukhus

Ibland är det skönt att få komma hem och sedan komma tillbaka. Då erbjuder vi dig/er ett besök på återbesöksmottagningen.

Vid besöket erbjuds du/ni barnläkarundersökning, PKU-provtagning och hörseltest. Du får möjlighet att träffa en barnmorska för amningsuppföljning och stöd i föräldraskapet.

Kontakta din barnavårdscentral efter återbesöket för fortsatt uppföljning av ditt barn.

Hörseltest kan du göra på våra drop-in-tider

Måndag–fredag 09.00–11.00 samt 13.00–15.00
Välkommen!
 • Inför besöket

  Kom i god tid till ditt besök. Det kan vara svårt att hitta parkeringsplats.

  Sitt ned i väntrummet så kommer personalen och  hämtar dig.

  Skriv gärna ned dina frågor och funderingar.

 • Efter besöket

  Efter ditt besök ring gärna till den BVC som du har tänkt att gå till. Boka in en tid för fortsatt uppföljning av dig och ditt barn.