Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Lean

Södertälje sjukhus arbetar sedan 2010 med utvecklings- och förbättringsarbete enligt Lean. Vi ser det som ett förhållningssätt och verktyg till att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och att leva upp till vår värdegrund samt vision.

Leans filosofiska bakgrund och värderingsmodeller är att alltid ha kunden/patientens fokus i centrum, sträva efter ständiga förbättringar samt att arbeta och planera verksamheten enligt flöden. Genom att identifiera slöserier eller flaskhalsar i flödena kan man också tydliggöra och eliminera dem, enligt Leans arbetssätt och metoder.

Södertälje sjukhus arbetar kontinuerligt med att sprida arbetssättet med Lean över sjukhuset. Ribban höjs successivt och nya mål sätts löpande för att på sikt få varje medarbetare att alltid vara en del av ett pågående förbättringsarbete någonstans på sjukhuset.