Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Förlossning

Humanistisk Medicin

Humanistisk Medicin är ett kompetensutvecklingsprogram som är öppen för alla medarbetare på Södertälje sjukhus. Syftet är att ge medarbetarna kunskap, medvetenhet, insikt och förmåga att i mötet med patienten, utöva god vård.

Humanistisk Medicin på Södertälje sjukhus

Målet är förståelse för patientens perspektiv, hens upplevelse och delaktighet i vården. Tillsammans med ökad självinsikt och förmåga hos medarbetarna till reflektion och samtal är det en kompetensutveckling med fokus på det mellanmänskliga mötet.

Vad är Humanistisk Medicin?

För att medicinens kärna ska kunna förverkligas och vi ska kunna tala om helhetssyn med förståelse och respekt för varje persons unika upplevelse, måste naturvetenskapen förenas med humanvetenskapen.

Humanistisk Medicin ger en helhetssyn på människan och hens hälsa, vilket inbegriper förståelse och respekt för varje persons unika upplevelse, livshistoria och sjukhistoria som patient. Det är i mötet mellan person - patient - vårdare, i det mellanmänskliga mötet som medicinens praktik utövas.

I Humanistisk Medicin har vi fokus på det mellanmänskliga mötet, lidandets olika uttryck, trösten och samtalet.

Se en kort film om det mellanmänskliga mötet  (YouTube)