Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Utveckling

Inom sjukhusets olika verksamhetsområden finns projekt som drivs av medarbetare med syftet att utveckla vården. På sjukhuset finns även en innovationsledare som arbetar för SLL Innovation, Södertälje Sjukhus AB.

Vi har en åldrande, och ökande, multikulturell befolkning och sättet som vård och omsorg bedrivs på idag, kommer att behöva genomgå stora förändringar för att kunna möta kraven från medborgare, patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Utvecklingsenheten på Södertälje sjukhus utvecklar tillsammans med medarbetare och patienter/anhöriga den framtida vården. Utvecklingsenheten ansvar främst för tre olika, men tätt sammanlänkade, områden, Lean, Humanistisk Medicin och Innovation i syfte att på ett systematiskt sätt driva utvecklingen av vården framåt. För att lyckas med detta behöver vi också aktivt arbeta med den kultur vi har på sjukhuset.