Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal i skyddskläder arbetar med patient

Uppdatering gällande Covid-19 på sjukhuset

För en sammanhållen kommunikation av antal covid-19-patienter i sjukhusets flöde publiceras aktuella siffror för sjukhuset på denna sida två gånger i veckan, måndagar och torsdagar.

Aktuella siffror 30 november, kl. 10

Antal positiva patienter på vårdavdelning: 48 st
Antal positiva patienter på IVA: 4 st

Totalt antal patienter med konstaterad covid-smitta: 52 st
Antal patienter med misstänkt smitta, som väntar på provsvar: 11 st

Vid frågor om antal inlagda covidpatienter övriga dagar i veckan hänvisar vi till Region Stockholms publiceringar rörande totala siffror i hela Stockholm.