Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vårdpersonal i skyddskläder arbetar med patient

Uppdatering gällande covid-19 på sjukhuset

Aktuella siffror för antalet covid-19-patienter i sjukhusets flöde publiceras på torsdagar.

Aktuella siffror 10 juni

Antal positiva patienter på vårdavdelning: 4 st
Antal positiva patienter på IVA: 0 st

Totalt antal patienter med konstaterad covid-smitta: 4 st
Ytterligare patienter med misstänkt smitta, som väntar på provsvar: 9 st

Vid frågor om antal inlagda covidpatienter övriga dagar i veckan hänvisar vi till Region Stockholms publiceringar rörande totala siffror för Region Stockholm.

BILD: Staffan Löwstedt/SvD