Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal i skyddskläder arbetar med patient

Uppdatering gällande covid-19 på sjukhuset

Aktuella siffror för antalet covid-19-patienter i sjukhusets flöde publiceras på denna sida två gånger i veckan, måndagar och torsdagar.

Aktuella siffror 4 mars, kl. 10

Antal positiva patienter på vårdavdelning: 18 st
Antal positiva patienter på IVA: 2 st

Totalt antal patienter med konstaterad covid-smitta: 20 st
Antal patienter med misstänkt smitta, som väntar på provsvar: 5 st

Vid frågor om antal inlagda covidpatienter övriga dagar i veckan hänvisar vi till Region Stockholms publiceringar rörande totala siffror i hela Stockholm.