Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal i skyddskläder arbetar med patient

Uppdatering gällande covid-19 på sjukhuset

Aktuella siffror för antalet covid-19-patienter i sjukhusets flöde publiceras på denna sida två gånger i veckan, måndagar och torsdagar.

Aktuella siffror 6 maj

Antal positiva patienter på vårdavdelning: 30 st
Antal positiva patienter på IVA: 5 st

Totalt antal patienter med konstaterad covid-smitta: 35 st
Ytterligare patienter med misstänkt smitta, som väntar på provsvar: 5 st

Vid frågor om antal inlagda covidpatienter övriga dagar i veckan hänvisar vi till Region Stockholms publiceringar rörande totala siffror i hela Stockholm.