Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Fysioterapeuter, Södertälje sjukhus

Vi uppmärksammar våra fysioterapeuter

I samband med internationella fysioterapins dag vill vi berätta om det arbete som våra fysioterapeuter gör.

Åsa Linbro arbetar klinisk som fysioterapeut samtidigt som hon är enhetschef för gruppen av fysioterapeuter här på Södertälje sjukhus.

Vi har 18 fysioterapeuter på sjukhuset, de jobbar på alla sjukhusets slutenvårdsavdelningar, på några av våra mottagningar och inom avancerad sjukvård i hemmet, ASIH.

Vad gör en fysioterapeut?

– Vi jobbar främst med att mobilisera patienter. Det betyder att vi tränar med dem för att kunna gå hem från sjukhuset med en så god funktion som möjligt. Både funktion och livskvalitet blir bättre när man kan röra sig mer, berättar Åsa.

Andningsvård
Fysioterapeuterna på Södertälje sjukhus jobbar mycket med andningsvård. De hjälper patienten att komma upp eftersom lungorna mår bättre när man byter läge från liggande till sittande eller stående. Genom mobilisering kan man förhindra att få lunginflammation när man ligger på sjukhus.

– Vi jobbar med motståndsandning med hjälp av PEP-flöjter för att optimera andningen när patienten inte kan ta riktiga andetag, exempelvis om de har mycket slem i luftvägarna eller har sjukdomen KOL. Vi instruerar patienter om hur de ska använda inhalatorer. Under pandemin jobbade vi mycket med andningsvård, berättar Åsa.

Vad är det bästa med jobbet som fysioterapeut?

–Jag tror att de flesta skulle säga att vi gör skillnad och det är roligt att se effekten av att patienten blir rörligare, starkare och får en bättre funktion.

Behöver kunna jobba på alla avdelningar och mottagningar

På Södertälje sjukhus fysioterapeuterna stationerade på varsin avdelning men hjälper varandra mycket. Det är en grupp med bred kompetens som behöver kunna jobbet på alla avdelningar och mottagningar.

– Man har sin placering på sjukhuset men alla måste kunna allt, särskilt ortopedi. Alla går in och jobbar helg och då är man ensam som fysioterapeut på sjukhuset, säger Åsa.

Fysioterapeuterna jobbar också i öppenvården på sjukhuset, när en patient kommer hit och besöker en mottagning. De arbetar med patienter som behöver hjärtrehabilitering, på gyn och bäckenbottenmottagningen, på KOL-mottagningen, rehabilitering av handskador på ortopeden och på smärtmottagningen för att hjälpa patienter att bli mer rörliga och kunna hantera sin smärta på ett bättre sätt.

Enhetschef som arbetar kliniskt

Åsa själv jobbar 40 procent kliniskt som fysioterapeut och resterande 60 procent som chef för fysioterapeuterna. Hon tycker att det är ett bra upplägg eftersom hon får variation i sitt arbete och får behålla sin färdighet och klinikkompetens som fysioterapeut samtidigt som hon jobbar med ledarskap.

Åsa Linbro, enhetschef och fysioterapeut

På bilden högst upp: Fysioterapeuterna Åsa, Hanna och Malin.