Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Två medarbetare står i ett patientrum med utrustning mellan sig.

Vårdplatser för högflödessyrgas öppnas

Under pandemins tredje våg har behovet av vårdplatser ökat ytterligare och trycket på intensivvårdsavdelningarna i hela landet är enormt hårt. För att kunna erbjuda fler platser med högre vårdnivå och undvika att patienter behöver transporteras till andra sjukhus öppnar Södertälje sjukhus två nya vårdplatser för behandling med högflödessyrgas.

Behandling med högflöde är väl etablerat på IVA och även på andra sjukhus. Från och med måndag den 26 april kommer Södertälje sjukhus kunna erbjuda denna behandling för upp till två patienter på vårdavdelning.

- På vårdavdelningen kan vi idag erbjuda behandling med upp till 15 liter syrgas per minut. Om patientens läge försämras och hen behöver över 8 liter syrgas per minut kan det vara av värde att gå över på högflödessyrgasbehandling, berättar överläkare Roland Söderholm.

Med högflödessyrgasbehandling ges höga flöden med luft som blandas med syrgas. Då kan patienten få 60 liter per minut med en syrgastillblandning på 50 procent och slipper på så sätt tillblandning av rumsluft som inte är syresatt. Dessutom värms luften upp och fuktas för att inte torka ut slemhinnorna.

- I bästa fall kan det leda till att patienten inte behöver intensivvård, som är en enorm påfrestning för kroppen. Om patienten behöver högre syrgashalt kommer hen flyttas till IVA, fortsätter Roland.

De två högflödesvårdplatserna öppnas på Avdelning 23, som är en vårdavdelning med inriktning på infektion- och lungsjukdomar men som under pandemin fått ställa om till covid-avdelning. Innan de två högflödesvårdplatserna öppnas ska den nya utrustningen installeras och medarbetare utbildas. Utbildningen pågår hela veckan och ska säkerställa att medarbetare och städpersonal har relevant kompetens inom medicinteknik, arbetssätt och vårdhygien.

- Det här är en positiv utveckling som hjälper patienterna, men som även är utvecklande för oss på Avdelning 23, berättar Maribel Wallersten, chefsjuksköterska. Medarbetarna känner sig trygga med hanteringen av covid nu och vill utvecklas i sitt arbete.

Bilden ovan, från vänster: Biträdande chefsjuksköterska Tilde Ahlin och Maribel Wallersten, chefsjuksköterska på Avdelning 23, visar den utrustning som används till högflödesbehandling.

Filmen nedan: Överläkare Roland Söderholm berättar mer om högflödesbehandling.