Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vaccinationsbuss

Vaccinationsbuss vid sjukhuset

Bussen med drop-in för vaccination mot covid-19 står vid sjukhuset tom den 30 april.

Vaccinationsbussen från Region Stockholm står utanför sjukhuset på Rosenborgsgatan (mitt emot Polhemsgatan). Här kan alla från 18 års ålder vaccinera sig med dos 1, dos 2 och dos 3. 

Öppettider för vaccinationsbussen vid Södertälje sjukhus och andra platser.