Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vaccinationsbuss

Vaccinationsbuss vid sjukhuset

Bussen med drop-in för vaccination mot covid-19, för personer från 16 år, står på Rosenborgsgatan, utanför hus 07, vid infarten till innergården måndag till fredag kl 10 – 17 under perioden 15 – 29 oktober.

Från och med fredag den 15 oktober kommer en vaccinationsbuss från Region Stockholm stå utanför sjukhuset på Rosenborgsgatan (mittemot Polhemsgatan) måndag till fredag, kl. 10 -17 fram till 29 oktober. Där kommer både sjukhusets medarbetare, elever på gymnasiet och övriga invånare i Södertälje att via drop-in kunna vaccinera sig på dagtid.