Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Text Dags att skydda dig mot influensa

Vaccination mot influensa

Är du född 1955 eller tidigare, gravid eller tillhör någon av de grupper som gör att du har ökad risk för att bli allvarligt sjuk vid influensainfektion? Då får du vaccinera dig kostnadsfritt från den 3 november 2020 till 28 februari 2021. Under november månad har dessa grupper förtur till vaccination.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Läs mer om influensa, vaccination och hur du bokar tid på Vårdguiden 1177.