Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Kvinna halsduk

Gratis vaccin för dig som tillhör en riskgrupp

Under perioden 6 november 2018–28 februari 2019 erbjuds du som tillhör en riskgrupp gratis vaccination mot influensa.

Du som är gravid, har en kronisk sjukdom eller är över 65 år kan bli svårt sjuk av influensa och behöver därför skydda dig med vaccin. Du som tillhör en av dessa grupper kan från den 6 november vaccinera dig gratis och på så vis minska risken att drabbas av svår influensa och lunginflammation.

Influensaviruset sprids både via luften och genom kontakt, vilket gör att det är svårt att skydda sig. De flesta som blir sjuka klarar sig undan med en tids sängliggande, och behöver inte söka vård.

Läs mer på 1177