Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Skiss över Södertälje sjukhus med fyra nya våningar

Utbyggnad av Södertälje sjukhus - fyra nya våningsplan

Södertälje sjukhus kommer att byggas ut med fyra nya våningsplan ovanpå akutmottagningen. Sjukhusets geriatriska vårdavdelningar ska flytta in i de nya lokalerna.

”Det är verkligen glädjande att Regionfullmäktige nu fattat det nödvändiga beslutet att bygga på Hus 20 med fyra våningar som ska rymma fyra nya vårdavdelningar med totalt 80 vårdplatser. Det här kommer ge våra patienter fina och moderna vårdrum och våra medarbetare en bra, ändamålsenlig och välfungerande arbetsmiljö”, säger Anna Gerber Ekblom, vd för Södertälje sjukhus.

Beslutet för påbyggnad av Södertälje sjukhus togs i Regionfullmäktige den 7 februari. Byggstarten är planerat till senare i år och bygget beräknas bli klart under 2025.

Sjukhusets geriatriska vårdavdelningar ska flytta in i de nya lokalerna. Det blir tre geriatriska vårdavdelningar med 20 vårdplatser vardera. Alla vårdplatser är enkelrum. Det här blir en ökning med sex vårdplatser för geriatriken. På det fjärde våningsplanet planeras en generell vårdavdelning.