Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Anna-Karin Blomkvist

Trygga inför flytt till nya vårdbyggnaden

På Avdelning 10 behandlas patienter med bland annat akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar. Idag hittar du avdelningen i en av sjukhusets äldre byggnader. Den 22 oktober flyttar avdelningen till sjukhusets nya vårdbyggnad.

Men att flytta en vårdavdelning är ingen enkel, snabb sak att lösa. Därför har chefsjuksköterska Anna-Karin och hennes medarbetare arbetat med att förbereda sig under lång tid.

- Vi började prata om nybyggnationen redan 2013, berättar Anna-Karin. Och vi medarbetare har haft möjlighet att engagera oss och komma med synpunkter mer eller mindre ända sedan dess.

Med den nya vårdbyggnaden får avdelningen större arbetsytor, längre korridorer och enkelrum för alla patienter. Det är förändringar som påverkar vardagen för många medarbetare. På Avdelning 10 har alla tillsammans arbetat med att förbereda sig för flytten - med allt från rutiner och arbetssätt till hur flytten ska gå till rent praktiskt.

Samtidigt som vården av patienter pågått som vanligt har medarbetarna tränat på sin nya arbetssituation med en digital simuleringstavla, diskuterat och löst utmaningar och bearbetat förändringarna med grupparbeten.

- Det är viktigt att få med alla på den här förändringsresan, säger Anna-Karin. Vi tror att vi kommer kunna fortsätta med många av våra rutiner som vi redan har idag, men vi är öppna för att tänka om och justera om vi märker att det finns behov för det.

- Vi ser fram emot att få flytta. Vi kommer få tillgång fler rum och arbetsstationer att arbeta vid, så det kommer bli en lugnare arbetsmiljö, en mycket större och bättre arbetsyta och ny utrustning för hjärtövervakning som underlättar vårt arbete, avslutar Anna-Karin.

Bilden: Anna-Karin, chefsjuksköterska på Avdelning 10, på invigningen av nya vårdbyggnaden den 4 oktober 2019. Avdelning 10 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot hjärt- och kärlsjukdomar.