Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Liv Ahlborg läkare på gynekologiska mottagningen

Toppbetyg för sjukhusets gynekologiska operationer

Ungefär 1 000 gynekologiska operationer genomförs på Södertälje sjukhus varje år. Resultat och patientnöjdhet följs upp i en nationell registerbas, GynOp. Den senaste årsrapporten visar på det bästa resultatet någonsin för Södertälje sjukhus. Exempelvis rapporterar framfallsopererade patienter högst patientnöjdhet i landet.

På Södertälje sjukhus arbetar idag ett 10-tal specialister med gynekologisk kirurgi. På gynmottagningen får kvinnor hjälp med besvär som till exempel framfall, inkontinens eller muskelknutor i livmodern. Kliniken har på senare år utvecklat och moderniserat den kirurgiska verksamheten, något som nu börjar synas i rapporterna från GynOp, Sveriges nationella kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi.

- Resultaten visar dels att den gynekologiska kirurgin håller en god kvalitet och dels att de insatser vi gör och bemötandet patienten får längs hela vårdkedjan är välfungerande, berättar Liv Ahlborg, medicinskt ledningsansvarig läkare. Vården och kommunikationen som börjar på mottagningen hos våra kompetenta undersköterskor, sjuksköterskor och med vår operationsplanerare, som spindeln i nätet, är en förutsättning för nöjda patienter.

- Vi tror också att en del av förklaringen till våra fina resultat är ett successivt förändrat arbetsklimat som möjliggör ett bättre samarbete och diskussion angående metoder och komplikationer, fortsätter Liv. Vi har under de senaste åren satsat på kirurgisk utbildning för specialisterna och förbättrat informationen som går ut till våra patienter.

Stora fördelar med titthålskirurgi

Ett exempel på kirurgisk utveckling är att idag görs nästan alla operationer på äggstockar och 85 procent av livmoderoperationer på sjukhuset via titthålskirurgi. Under åren 2017- 2019 minskades de traditionella buksnitten vid livmoderoperationer med hela 70 procent. Titthålskirurgi medför kortare vårdtid, kortare sjukskrivning och mindre besvär för patienten efter operationen.

- Det ska bli spännande att analysera resultaten mer i detalj och jobba vidare med patientsäkerhet och kvalitet. Det är jättekul att vi ligger så bra till gällande just patientnöjdhet, avslutar Liv.

På bilden: Liv Ahlborg, medicinskt ledningsansvarig läkare på Gynekologiska mottagningen.

Om GynOp

I GynOp, Sveriges nationella kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi, registreras information om landets gynekologiska benigna kirurgier. Här tittar man på diverse parametrar - allt från operationstider till komplikationsfrekvenser. En viktig kvalitetsparameter är patientnöjdhet. Både privata och offentliga vårdgivare registrerar i GynOp och ca 50 gynekologiska enheter är inkluderade.