Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Sjuksköterska Kicki i en operationssal

Specialist med fokus på en patient i taget

På Södertälje sjukhus drivs en av landets modernaste operationsavdelningar med cirka 60 medarbetare inom anestesi och operation. Varje år genomförs cirka 5 000 operationer, varav 2 000 inom dagkirurgi.

På Operationsavdelningen arbetar man i team med en kirurg, en undersköterska, en anestesisjuksköterska och en operationssjuksköterska. Varje team ansvarar för en av de totalt åtta operationssalarna. Kicki arbetar som operations- och utvecklingssjuksköterska på avdelningen.

- Det är ett väldigt intressant jobb, man lär sig mycket om kroppens anatomi och funktion, säger Kicki. Dagarna på avdelningen ser väldigt olika ut och det är också en av fördelarna med jobbet, att det är en stor variation. Vi har en väldigt trevlig kollegial stämning här på Södertälje sjukhus.

Operationssjuksköterskans arbetsuppgifter

Operationssjuksköterskan ansvarar för den perioperativa omvårdnaden och är en viktig del i att patienten ska få en optimal och säker operationsmiljö som minskar risken för postoperativa komplikationer. Instrument och utrustning ska finnas på plats i salen och patienten ska förberedas. Att patienten placeras korrekt på operationsbordet och att steriliteten är godkänd är också en viktig uppgift. Liksom att intrumentera och assistera kirurgen under själva operationen. Ibland kan oförutsedda saker ske och då är det viktig att kunna prioritera och agera snabbt vid behov.

- Kommunikationen är A och O, berättar Kicki. Inom arbetsteamet under själva operationen men också med patienten, som ofta är rädd och orolig inför ingreppet. Bemötandet inför operationen kan minska stressen och oron. Det är en av våra styrkor på avdelningen, tycker jag. Vi är bra på att ta hand om patienterna här. Och varandra också för den delen.

De kirurgiska ingrepp som genomförs på Södertälje sjukhus delas in i kategorierna kirurgi, ortopedi, gynekologi, urologi och akut verksamhet. En operationssjuksköterska kan arbeta med samtliga kategorier men är ofta specialiserad på en eller ett par av dessa. Vanliga ingrepp som genomförs kan vara ljumskbråck, ärrbråck, galloperationer, höft- och knäplastiker, frakturkirurgi, kejsarsnitt, gynekologiska operationer och urologiska operationer.

- Vid långa operationer kan det vara ett lite statiskt jobb, och det kan vara en utmaning. Man får se till att sköta sin fysik vid sidan av jobbet, så att man orkar. Men vi brukar också hjälpas åt och byta av varandra när det behövs.

Introduktionsprogram och betald utbildning

För sjuksköterskor som vill specialisera sig inom operation finns bra möjligheter på Södertälje sjukhus. Varje termin anställs två sjuksköterskor som först får gå ett introduktionsprogram, lära känna kollegorna och känna på jobbet. Sedan får de gå den ett-åriga specialistutbildningen på KI, som numera finns på Södersjukhuset, med lön under tiden.

- Det är ett enormt stort behov av operationssjuksköterskor på marknaden, hälsar Kicki. Och ett fantastiskt roligt och givande jobb! 

Träffa en operationssjuksköterska den 14 februari

Den 15 februari är det Operationssjuksköterskans dag, en internationell temadag som syftar till att lyfta professionen och vad den innebär. Den 14 februari finns därför möjlighet att träffa några av sjukhusets specialistsjuksköterskor i huvudentrén, mellan kl. 9 – 13. Välkommen!