Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
AT-rektor.

Södertälje sjukhus stiger i AT-rankning

Södertälje sjukhus placerar sig på plats 17 i SYLF:s, Sveriges yngre läkares förenings, årliga rapport. Det är ett stort kliv från föregående år då Södertälje sjukhus låg på plats 30.

- Vi är glada över placeringen och stolta över alla kollegor på sjukhuset, säger Katina Klempetsanis, tillförordnad AT-studierektor på Södertälje sjukhus.  
Södertälje sjukhus är näst bäst placerat i regionen. Enbart SÖS placerar sig högre. Men trots den fina placeringen är inte rapporten enbart positiv enligt, Katina Klempetsanis. I SYLF:s rapport framkommer det bland annat att det är lång väntetid till AT-tjänstgöringen, att arbetsbelastningen är hög och att övertidsarbete sker. Dessa förbättringsområden gäller för samtliga sjukhus i Region Stockholm.
- Vi känner till dessa problem och arbetar aktivt för att ha en god arbetsmiljö för våra AT-läkare. Placeringen är inspirerande och ger oss motivation att fortsätta arbeta för en bra AT-utbildning. AT-läkarna är våra framtida läkare och kollegor, därför är det viktigt inte bara för dem utan för oss alla att de får en bra utbildning och grund för sitt framtida yrkesliv.