Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Hus 02, nya vårdbyggnaden. Fasadbild.

Södertälje sjukhus nya vårdbyggnad öppnad

Varje dag, dygnet runt, ger Södertälje sjukhus hälso- och sjukvård till regionens invånare. Som ett steg i projektet Nya Södertälje sjukhus öppnas nu en helt ny, totalrenoverad vårdbyggnad med 120 enkelrum.

De nya vårdbyggnaderna innebär den största kvalitetsförbättringen på decennier för sjukhuset avseende arbetsmiljö, klimat, patientsäkerhet, integritet och en ökad delaktighet för patienten i sin egen vård.

Ny teknik

Med en ny behandlingsbyggnad, invigd 2017, och nu en helt ny vårdbyggnad har Södertälje fått ett av landets modernaste sjukhus. Ny teknik förbättrar effektiviteten, stöttar nya arbetssätt och spar resurser.

Miljö och arbetsmiljö

Det moderna sjukhuset kan ta emot fler patienter och ge ännu bättre vård samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Ett stort fokus har lagts på att skapa läkande vårdmiljöer med en behaglig miljö som bidrar till patienternas tillfrisknande.

Teambaserade arbetssätt

Sedan ett år tillbaka har medarbetarna tränat på teambaserade arbetssätt i en ny digital träningsmiljö med sjukhusets Kliniska träningscenter. Med digitala vårdsimuleringar har medarbetarna fått möjlighet att bekanta sig med lokaler, testa och diskutera nya arbetssätt och rutiner.

Säker läkemedelshantering

Läkemedelsrummen är byggda för en säker läkemedelshantering med ergonomiska hyllor och ytor som är lätta att rengöra. De nya läkemedelsvagnarna gör det möjligt att dela ut och dokumentera medicin patientnära. Förutsättningar finns också för att rent teknisk kunna utrusta läkemedelsrummen med en läkemedelsautomat för kontrollvaror.