Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Anton T

Södertälje sjukhus klättrar i AT-rankingen

För att utvärdera kvaliteten på läkarnas allmäntjänstgöring genomför SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, en årlig undersökning av bland annat kvalitet och arbetsmiljöfrågor. I år klättrar Södertälje sjukhus upp på resultatlistan, från plats 59 till plats 38.

För att en läkare ska få sin legitimation krävs det en fullgjord allmäntjänstgöring, AT, på minst 18 månader. AT-läkarens anställning är tidsbegränsad med fokus på utbildning och syftar till att ge en bra introduktion till yrket.

- Vi har gjort en hel del förändringar för våra AT-läkare det senaste året som jag tycker bidrar till att vi fått en bättre placering i år, berättar Josefin Ylitalo, akutläkare på Södertälje sjukhus. En av de viktigaste förändringarna innebär att all akutplacering koncentrerats till ett och samma tillfälle.

På Södertälje sjukhus genomför underläkare sin AT under 21 månader. De första tre månaderna är de placerade på avdelningar för kirurg, ortopedi och urologi. Sedan följer tre månader på Medicinavdelning och sex månader på Akutmottagningen med blandade patienter från avdelningarna. De sista månaderna placeras AT-läkarna inom psykiatrin och på vårdcentral. I årets rapport från SYLF lyfts en allmänt oroande utveckling av hög arbetsbelastning och bortprioritering av tjänstens huvudsyfte – utbildningen.

- AT-läkarnas utbildning är väldigt viktig. Därför har vi på Södertälje sjukhus en halvdag per vecka avsatt för AT-utbildning. Vi arbetar aktivt för att AT-läkarna ska kunna delta i utbildningen. En stor del av utbildningen är också att träffa patienter, med både lätta och svåra behov. Då är det är väldigt viktigt att det finns handledare på plats som stöd. Det försöker vi tillgodose genom att ha ledningsläkare på plats på akuten mellan kl. 7.30 - 21 vardagar, avslutar Josefin Ylitalo.

Anton Touma är en av de 20 läkare som gör sin AT på Södertälje sjukhus i år.

- Södertälje sjukhus är det lilla medelstora sjukhuset där AT-läkare får stora chanser och möjligheter att utföra många praktiska ingrepp och ta ansvar. Ett sjukhus där alla känner alla och där man på ett pedagogiskt och bemötande sätt lär sig oerhört mycket under utbildningen. Som på många andra ställen brottas man med vårdplatsbrist men man gör sitt yttersta för att lösa situationen och sätta patienten i fokus, berättar Anton.

Bilden: Anton Touma på Södertälje sjukhus Akutmottagning.