Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Södertälje sjukhus inför besöksbegränsningar

Sedan den 6 juli 2021 har Södertälje sjukhus ersatt det besöksförbud som gällt sedan mars 2020 med besöksbegränsningar. Begränsningar är nödvändiga för att fortsatt minimera risken för smittspridning av covid-19 och gäller alla som besöker sjukhuset, även de som har vaccinerats.

- Besöksbegränsningarna är ett steg i rätt riktning, men fortfarande gäller begränsningar för att minimera risken för smittspridning på sjukhuset. Det är viktigt att alla följer våra regler, hälsar Lena Sunnermalm, chefläkare på sjukhuset. Och även fortsättningsvis gäller att man inte får ha symtom, att man använder munskydd och tvättar eller spritar händerna innan besöket.

Besöksbegränsningarna innebär att:

  • Du får ta med dig en person när du söker vård på sjukhusets öppenvårdsmottagningar, Akutmottagningen, Förlossning/BB, Röntgen eller Dagkirurgiska avdelningen. Den medföljande får inte ha symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär, feber eller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
  • Du får möjlighet att besöka en patient som är inlagd på sjukhuset. För att göra det gäller att du kontaktar den aktuella avdelningen och bokar tid innan besöket. Besökstiderna är alla dagar, kl. 14-18. Max två personer får besöka en patient under högst en timme per dag.

Besökare till vårdavdelning

Besökare till öppenvårdsmottagning

För besökare till IVA, BB/Förlossningen, kritiskt sjuka patienter eller patienter i livets slutskede på vårdavdelning gäller särskilda regler. Kontakta mottagningen för mer information.