Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Södertälje sjukhus går upp i förstärkningsläge

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället ökar nu också antalet patienter med covid-19. Södertälje sjukhus är åter i ett ansträngt läge och går därför upp i förstärkningsläge från och med torsdag 18 mars klockan 11.00.

- Vi förstärker intensivvårdskapaciteten och ökar antalet covid-IVA-platser till fyra istället för tre. Läget är återigen mycket allvarligt, säger vd Christophe Pedroletti.

Den framskjutna vården som kan anstå behöver återigen flyttas fram till förmån för covid-19-patienter för att rädda liv.

Förstärkningsläget innebär att den särskilda sjukvårdsledningen genomför förstärkningsåtgärder, bland annat för att säkra tillgången på vårdplatser, vårdpersonal, material och skyddsutrustning.

Sjukhuset hade på torsdagsmorgonen 32 patienter inlagda för covid-19, varav 4 på covid-IVA. 7 inlagda patienter väntar på provsvar.