Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Hus 02, nya vårdbyggnaden. Fasadbild.

Södertälje sjukhus går till stabsläge

Sjukhuset går den 26 maj kl. 13 från förstärkningsläge till stabsläge till följd av en stadigt nedåtgående trend av antalet covid-19-fall.

Södertälje sjukhus har sedan mitten av mars varit i förstärkningsläge till följd av pandemins tredje våg. En tredje våg som direkt följde på en långvarig andra våg. Sjukhuset följer fortsatt pandemiutvecklingen noga och fokus riktas mot kontinuerlig avveckling av genomförda förstärkningar.

- Vi har återigen haft ett mycket svårt läge där vi i stort sett inte hade något andrum mellan andra och tredje vågen. Ett läge som vi klarat oss igenom tack vare goda och utvecklade samarbeten både internt och i regionen och inte minst tack vare alla fantastiska medarbetare på sjukhuset, säger vd Christophe Pedroletti.

Nu går sjukhuset in i en sommar med tillhörande semesterperiod där alla medarbetare behöver vila och återhämtning.

- Det är så otroligt viktigt och prioriterat nu att alla sjukhusets medarbetare tillåts hämta andan och får ledighet, vila och rekreation med tid att umgås med sina närmaste, säger Christophe Pedroletti.