Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Södertälje sjukhus går till stabsläge

Sjukhuset gick från och med idag, 3 februari kl. 13, från förstärkningsläge till stabsläge till följd av att antalet fall med covid-19 har minskat.

Södertälje sjukhus har då i omkring tre månader varit i förstärkningsläge till följd av pandemins andra våg. Sjukhuset följer nu pandemiutvecklingen. Fokus riktas mot kontinuerlig avveckling av genomförda förstärkningar och gradvis utökning av den elektiva vården.

- Vi har haft ett mycket svårt läge sedan mitten av november, ett läge som vi med hjälp av erfarenheterna från första vågen klarat oss igenom tack vare goda och utvecklade samarbeten både internt och i regionen. Och inte minst tack vare alla fantastiska medarbetare på sjukhuset, säger vd Christophe Pedroletti.

Sjukhuset har nu en grannlaga uppgift att återta den framskjutna vården på sikt med en planerad upptrappning. Detta med medarbetare som slitit hårt med pandemin under ett års tid.

- Vi hoppas att så väl den pågående vaccineringen mot covid-19 och att alla i samhället fortsätter att hålla i restriktionerna ytterligare några månader hjälper oss med att återgå till en mer normal verksamhet, avslutar Christophe Pedroletti.