Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
STS skylt

Sjukhuset skärper besöksbegränsningarna

För att minimera risken för smitta, och skydda patienter och medarbetare mot covid-19 eller andra allvarliga infektionssjukdomar infördes skärpta besöksbegränsningar på Södertälje sjukhus från och med lördagen den 18 december, kl. 12.

De skärpta besöksbegränsningarna innebär att det endast är tillåtet att besöka patienter på vårdavdelning vid kritisk sjukdom eller i livets slutskede. Patienter som ska besöka en mottagning på sjukhuset ombeds komma ensamma. Undantag ser du här.

Regler för besökare

• Du får inte ha symtom som exempelvis hosta, andningsbesvär, feber eller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.
• Tvätta eller sprita händerna innan besöket.
• Munskydd ska användas under hela besöket.
• Följ personalens anvisningar under besöket.
• Det är inte tillåtet att röra sig fritt på sjukhuset eller samlas i sjukhusets allmänna lokaler.
• Reglerna gäller alla besökare, även dig som har vaccinerats.

Besöksbegränsningar för IVA och Förlossningen är oförändrade.