Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Medarbetare med ansiktsmask

Sjukhuset i stabsläge

Södertälje sjukhus har från klockan 12 den 15 december gått in i stabsläge. Det beror på den ökade belastningen på sjukvården i samband med smittspridning av covid-19 och säsongsinfluensa.

Belastningen på intensivvården, Akuten och på sjukhusets vårdavdelningar har ökat kraftigt de senaste dagarna. Sjukhuset har tillsatt en grupp som aktivt följer händelseförloppet och som snabbt kan mobilisera resurser och göra prioriteringar när det är nödvändigt.

- Nu kraftsamlar vi på sjukhuset igen. Behovet av vård är stort och vi har ett allvarligt läge nu. Jag vill uppmana alla att följa de allmänna råden gällande smittspridning. Covid-19 och säsongsinfluensa har liknande symtom och det är viktigt att vi håller avstånd, undviker folksamlingar, stannar hemma vid minsta symtom och inte minst – vaccinerar oss! Då kan vi gemensamt minska smittspridningen och förhoppningsvis få fira jul med nära och kära, säger Christophe Pedroletti, sjukhusets vd.

Sjukhuset hade på onsdag morgon 17 patienter inlagda med covid-19, varav 3 på IVA, samt 10 patienter inlagda med säsongsinfluensa. Ytterligare två patienter är inlagda med misstanke om covid-smitta.

Kontakt
E-post: kommunikation.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.