Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Sjukhuset i förstärkningsläge

Den 12 november, kl.13, gick Södertälje sjukhus upp i förstärkningsläge till följd av det fortsatt ökande antalet patienter i behov av vård för covid-19.

Förstärkningsläget innebär att den särskilda sjukvårdsledningen genomför förstärkningsåtgärder, bland annat för att säkra tillgången på vårdplatser, vårdpersonal, material och skyddsutrustning.

Vårdavdelningar och IVA förstärks nu med fler platser och personal enligt de planer som tagits fram. All elektiv vård, dvs planerad vård, pausas med omedelbar verkan.

- Läget är mycket allvarligt. Vi måste nu mobilisera alla krafter för att klara av den andra vågen och öka samverkan ännu mer med kommunerna och övriga vården, säger vd Christophe Pedroletti.

Sjukhuset hade på torsdagsmorgonen 38 patienter inlagda för covid-19, varav 4 på IVA. 17 inlagda patienter väntar på provsvar.

Har du en operation inplanerad?

Vi kontaktar dig så snart vi kan om din operation påverkas eller ställs in.

På Vårdgivarguiden kan du läsa mer om ersättning i samband med att planerade operationer ställs in med kort varsel. Observera att detta inte gäller akuta ingrepp som planerats in inom 10 dagar, till exempel handleds- och fotledsfrakturer, som väntar i hemmet på sin operation.