Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
STS skylt

Sjukhuset åter i stabsläge

Södertälje sjukhus i stabsläge från kl. 12 idag, torsdagen den 13 januari.

Allt fler patienter med covid-19 vårdas på sjukhuset och samtidigt är det många i personalgruppen som är sjuka eller sitter i karantän. Därför finns det ett stort behov av att skala upp antalet vårdplatser vilket är en stor utmaning för sjukhusets alla medarbetare och chefer.

– Vi går nu in i det som sannolikt blir toppen på den fjärde vågen och samlar alla tillgängliga resurser för att klara av den, säger Christophe Pedroletti, VD på Södertälje sjukhus. Det är en stor utmaning för sjukhusets alla medarbetare och chefer som alla gör ett fantastiskt arbete. Återigen!

Detta innebär också att sjukhuset skjuter all vård som kan anstå på framtiden.

– Vi beklagar verkligen detta. Vi vet att det är många patienter som väntat länge på att till exempel få sin gallblåsa bortopererad eller en höftprotes insatt och lider med dem. Men nu handlar det om att rädda liv och ta hand om alla akut sjuka, konstaterar Christophe. Vi lovar att återuppta dessa operationer, och andra icke akuta insatser, så snart toppen är passerad.

E-post: kommunikation.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Socialstyrelsens definitioner av beredskapslägen

Stabsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge

Beredskapsläge som innebär att en särskild sjukvårdsledning vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.