Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Fyra medarbetare i munskydd står i en sjukhuskorridor

Resan mot hyroberoende

För två år sedan fanns omkring 40 vakanser för sjuksköterskor på verksamhetsområde Vård på Södertälje sjukhus. Det löstes med att hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag, en dyr och mindre stabil lösning. Ett målmedvetet arbete påbörjades som nu ger resultat. Idag finns få vakanta sjukskötersketjänster och verksamheten har blivit hyroberoende, pandemin till trots.

Resan mot hyroberoende* har varit lång och krävt uthållighet och målmedvetenhet. Verksamhetschef inom VO Vård Lena Kruse berättar mer.

- Det finns inga genvägar för att rekrytera personal. Det handlar om att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill jobba och stanna kvar, ett gott rykte som arbetsgivare. Jag har velat skapa en stabil grund och se till att cheferna har rätt förutsättningar för att leda sin arbetsgrupp och bygga en väl fungerande verksamhet och utveckla verksamheten. Nu ser vi ett större intresse för Södertälje sjukhus som arbetsplats. Det är inte lika svårt att rekrytera, vilket är glädjande.

En viktig del i arbetet att bli hyroberoende är Bemanningsresursen, en ny enhet med 11 erfarna sjuksköterskor som, på hel- eller deltid, hoppar in på de vårdavdelningar som behöver tillfälligt stöd, i form av både planerad och oplanerad bemanning. De ser hela verksamhetsområdets behov och verkar för ett gott samarbete över avdelningsgränserna.

- Bemanningsresursen har gett stor effekt, berättar Karin Masus, chef för Bemanningsresursen. Nu har vi bättre insyn i varandras organisationer och hur vi kan använda de resurser som finns. Det ger också en större trygghet i arbetsgrupperna. Våra egna bemanningssjuksköterskor känner till arbetsplatsen och medarbetarna vilket gör att det inte är lika rörigt i arbetsgrupperna längre. Sen har jag förstått att det inte är självklart på alla arbetsplatser att medarbetarna har möjlighet att ta ut ledighet från sitt arbetstidskonto till exempel. Det jobbar vi mycket med – att det ska vara möjligt för alla att återhämta sig och ta ledigt.

Nästa mål för verksamhetsområde Vård blir att minska övertidsarbetet. Att jobba strategiskt med bemanning och skapa fler karriärvägar för medarbetarna, med tydliga ansvarsområden och möjligheter för sjuksköterskor och undersköterskor att jobba med utveckling av verksamheten.

*Att vara hyroberoende innebär att personalkostnaden för inhyrd personal är mindre än två procent av den totala personalkostnaden.

Om VO Vård

Inom verksamhetsområde Vård arbetar cirka 330 medarbetare på nio vårdavdelningar - Avdelning 8, 10, 18, 19, 20, 23, 26, 27 och Palliativa vårdavdelningen.

Bilden, från vänster: Lena Kruse, verksamhetschef, Karin Masus, chef för Bemanningsresursen, Ingela Linday och Malin Söderberg, sjuksköterskor på Bemanningsresursen.