Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Medarbetare får injektion i armen

Per först ut att vaccineras på sjukhuset

Vaccination mot covid-19 ger skydd mot eller minskar risken för att få sjukdomen. Det minskar också risken för att smitta andra och på sikt kan smittspridningen bromsas. Under eftermiddagen den 12 januari påbörjades de första vaccineringarna mot covid-19 på Södertälje sjukhus.

Först ut bland sjukhusets medarbetare var Per Stocke, akutsjukvårdsutbildad undersköterska på intensivvårdsavdelningen. Per har på nära håll sett svårt covidsjuka från starten av pandemin. Han har sedan tidigare erfarenhet från bland annat Försvarsmakten med en period som plutonsjukvårdare i den svenska insatsstyrkan i Kosovo.

- Det är självklart för mig att vaccinera mig, säger Per som sedan april förra året arbetar på IVA.

Förberedelserna inför vaccinationen har pågått sedan början av december 2020 på sjukhuset, som kommer ta emot ett mindre antal doser, uppskattningsvis 100 – 150 st, varje vecka under den närmaste tiden. Alla medarbetare kommer erbjudas vaccin men de som arbetar närmast patienter med covid-smitta kommer erbjudas vaccin först.

Bilden: Sjukhusets medarbetare Per Stocke är först ut att vaccineras mot covid-19 på Södertälje sjukhus. Vaccinerar gör Liz Brennan, specialistsjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.