Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
En person med handskar håller i en bricka med en spruta på.

Patienter i riskgrupp bokar vaccination på vårdcentral

Det är nu dags för patienter i riskgrupp, 18-59 år, att vaccinera sig mot covid-19. Södertälje sjukhus erbjuder inte tider för vaccination men vi är måna om att du blir vaccinerad så snart som möjligt via din vårdcentral.

Om du tillhör någon av de riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har identifierat (se lista nedan) och ännu inte har blivit erbjuden vaccination från vårdcentralen, ber vi dig att snarast kontakta den vårdcentral där du är listad så hjälper de dig med att boka en tid.

 Patienter i riskgrupp:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom, t.ex KOL och svår astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och svårigheter att hosta upp slem (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.