Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Personal på avdelning 18

På Avdelning 18 pratas 16 språk

Spanska, Bulgariska, Serbiska, Franska, Polska, Ryska, Finska, Ungerska, Engelska, Holländska, Tyska, Syrianska, Arabiska, Armeniska och snart även Thailändska. På Avdelning 18 jobbar mångspråkiga medarbetare.

Avdelning 18 är en vårdavdelning med inriktning främst mot akut och planerad kirurgi. Idag finns 18 vårdplatser och ett 30-tal medarbetare på avdelningen. Chefsjuksköterska Ulrika ser många fördelar med att driva en mångspråkig och mångkulturell avdelning med svenska som grund.

- Det är mycket lättare för oss att fånga upp patienternas nyanser i hur de mår och förstå dem bättre när vi kan möta dem på deras eget språk, berättar Ulrika. Personalen ska absolut inte tolka vid diagnosbesked men däremot är det fantastiskt bra att ha språkbredden i det vardagliga arbetet, och att vi speglar hur samhället ser ut.

Under hösten 2019 ska avdelningen flytta till en helt ny vårdbyggnad på sjukhusområdet, med 24 vårdplatser i enkelrum. Inför det behöver Ulrika anställa fler medarbetare. Att vara flerspråkig ser hon som en stor merit som man stolt ska lyfta fram i sitt CV. 

- Jag frågar redan vid rekryteringen om den sökande är flerspråkig. Och så tänker jag mycket på att sammansättningen i gruppen ska fungera, berättar Ulrika. När medarbetarna känner trygghet på jobbet leder det i sin tur till att de presterar bättre.

Språktillgångarna underlättar inte bara i arbetet med patienterna. Anhöriga och besökare behöver också informeras och diskuteras med.

- När det blir diskussioner är det en stor fördel att kunna mötas i språket, säger Ulrika. Det handlar ofta om att man inte förstår varför vi har våra regler. Vi har arbetat mycket med att arbeta fram strategier och försöka vara konsekventa mot besökare och patienter. Jag är stolt över mina medarbetare som är så duktiga på detta.

Bilden, från vänster: Solveig, Viviana, Karolina, Ann, Anette, Anne, Gladys, Rocio och Ulrika.