Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Operationsavdelningen

Operationsavdelningen näst bäst i Sverige

Södertälje sjukhus operationsavdelning har hamnat på andraplats i SPOR:s (Svenskt perioperativt register) nationella kvalitetsranking. - Jag känner mig väldigt stolt över vår personal och över vår avdelning. Det är fantastiskt att vi har placerat oss så högt upp i rankingen, säger Lona Layous, processchef på operationsavdelningen.

Kvalitetsindex (som ligger till grund för SPOR:s resultat) är ett sätt att jämföra kvalitet mellan operationsavdelningar på ett 60-tal sjukhus i hela landet. Kvalitetsindikatorer som mäts är till exempel utförande av akuta operationer i rätt tid, smärta, illamående och temperatur efter operationen, patienternas överlevnad efter operationer och uppföljning av checklistan i operationssalen.
Att operationsavdelningen på Södertälje sjukhus kammade hem silver i kvalitetsrankingen beror på flera olika faktorer, enligt Lona Layous.
- Framförallt handlar det om ett kontinuerligt förbättrings- och uppföljningsarbete. Varje onsdag morgon samlas hela teamet runt utvecklingstavlan på avdelningen där vi går igenom veckans arbete. Vi analyserar våra kvalitetsindikatorer, lyfter fram saker som vi har lyckats med och identifierar det som behöver förbättras.

En annan avgörande faktor Lona Layous lyfter fram är hur operationsavdelningen tar hand om ny och befintlig personal och hur kompetensen vårdas.
- Ett arbete med hög kvalitet behöver ständiga kompetens- och organisationsförbättringar. Vi på VO Anestesi har regelbundna utbildningsdagar där vi bjuder in interna och externa föreläsare, gör workshop och tränar i grupper. Utbildningsdagarna är mycket uppskattade av personalgruppen, säger Lona Layous.

Vad krävs för att ni ska hamna på förstaplats vid kommande kvalitetsranking?
- Ständig uppföljning och förbättring av vårt arbetssätt. Det är viktigt att identifiera förbättringsområden, tänka ut åtgärdsförslag samt införa och utvärdera dessa. Tydliga mål och gruppengagemang är nyckeln till framgång. Vi jobbar på att ge våra patienter säker vård med hög kvalité, säger Lona Layous.