Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Mammografiapparat

Ny röntgenenhet med mammografi på Södertälje sjukhus

Den 1 april öppnar Södertälje sjukhus nya enhet Röntgen 2 i sina nya lokaler i Hus 20, plan 3. Samtidigt påbörjas ett nytt samarbete med Bröstcentrum på SÖS.

På enheten för öppenvårdsröntgen, som nu byter namn till Röntgen 2, utförs cirka 17 000 undersökningar av skelett, lungor och ultraljud från öppenvården i Södertälje sjukhus upptagningsområde.

I samband med flytten inleds ett samarbete med Bröstcentrum på SÖS för att erbjuda kvinnor söder om Stockholm mammografiscreening. De kommer ha verksamhet på enheten tre dagar i veckan och räknar med att kalla cirka 10 000 kvinnor om året till screeningundersökning. Tidigare har alla kvinnor i Södertälje med omnejd behövt åka in till Bröstcentrum på Södra station i Stockholm, vilket resulterat i lägre deltagarantal. Med den här gemensamma satsningen hoppas man kunna locka fler till undersökning.