Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Headset och dator

Närståendetelefon öppen på helger

Under covid-19-pandemin har en rad följdbehov funnits mer eller mindre från tid till annan. Ett stort behov är närståendes önskan att komma i kontakt med vården, även på helgerna. Nu återöppnas en särskild närståendetelefon, bemannad på helger med start 24 april och fem veckor framåt.

Eftersom sjukhuset har besöksförbud och vårdpersonalen är extra belastad under rondtid och i samband med vårdmoment i skyddsutrustning, kan avdelningarna inte ta emot externa samtal under förmiddagarna på helgerna. För att trygga oroliga närstående är det viktigt att sjukhuset erbjuder en fysisk person att prata med vid akuta frågor.

- Vi hänvisar de flesta närstående att ringa direkt till sin anhörig, men det är inte alla som kan det, berättar verksamhetschefen för Paramedicin Anna Wik Bringby.

- Sjukhuset bemannar en telefonlinje på helgerna med paramedicinsk personal dit växeln kan koppla mer akuta patientförfrågningar från anhöriga som har närstående på avdelning. Men vi har begränsade resurser och därför är det bra om den som kan fortsätter att ringa direkt till sin anhöriga.

Du når närståendetelefonen kl. 8-14 under helgtid på telefonnummer 08-123 240 00 under perioden 24 april till 23 maj.